Kategória

hospicová starostlivosť

NSK podporil prevádzku hospicu

Ďakujeme Nitrianskemu samosprávnemu kraju, že aj v tomto roku podporil našu činnosť […]

Vzácna návšteva v hospici

ARCIVOJVODKYŇA CAMILLA VON HABSBURG – LOTRINGEN V KAPLNKE HOSPICU ULOŽILA RELIKVIU BL. […]

Maltézsky punč pomohol sumou 3146 €

31.5.2022 sa skončila verejná zbierka Registrované č.: č. 403-2022-006026 „Maltézsky punč a podpora služieb […]

Druhý ročník maltézskeho punču

Registrované číslo zbierky: č. 403-2022-006026 

Pre kresťana neexistujú cudzí ľudia. Náš blížny je ten, koho máme pred sebou v tomto okamihu a kto nás väčšmi potrebuje, nehľadiac na to, či je sympatický alebo či je toho "morálne hodný".

Sv. Terézia Benedikta z Kríža

Hospic ste podporili sumou 5392€!

Verejná zbierka na podporu nášho hospicu skončila s takýto krásnym číslom. Začala […]

Držať za ruku je to najvzácnejšie

Ako soľ nad zlato. Tým je pre Margarétu Kilianovú čas strávený s rodinou […]

Ako sa dotkla pandémia Covid-19 fungovania hospicov?

Hospice poskytujú zdravotnú starostlivosť pacientom v terminálnom štádiu ochorenia. Snahou lekárov, zdravotného […]