O nás

Diecézna charita Nitra

je účelové zariadenie Rímskokatolíckej cirkvi, zriadené 1. januára 1996 nitrianskym diecéznym biskupom.  Svoju činnosť vykonáva na území nitrianskej diecézy a spolu s ostatnými diecéznymi charitami na Slovensku tvorí konfederáciu združení – Slovenskú katolícku charitu, ktorá bola založená v roku 1927.

Poslaním Diecéznej charity Nitra je poskytovať charitatívne, sociálne, zdravotnícke, výchovno-vzdelávacie programy v oblasti sociálnych služieb, vykonávať základné a špecializované sociálne poradenstvo, opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately a poskytovať humanitárnu pomoc všetkým ľuďom bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie.

Výročná správa 2016
Výročná správa 2017
Výročná správa 2018
 Výročná správa 2019 
Výročná správa 2020
Výročná správa 2021
Výročná správa 2022
Verejné obstarávania
Vyhlásenie partnera verejného sektora