Materiálová pomoc EPH

Vďaka podpore od Nádacie EPH sa nám už niekoľko rokov darí napĺňať špecifické potreby rodín a jednotlivcov, ktorí sa ocitli v zlej sociálnej situácii. Pomohli sme spotrebičmi, nábytkom, drogériou, palivom, liekmi ale aj potravinami. V roku 2021 sme podporili 40 rodín, nákupom adresnej pomoci do ich domácnosti.