Hospic – Dom pokoja a zmieru u Bernadetky

Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre poskytuje zdravotnú starostlivosť, vykonávanú špecializovaným lekársko-ošetrovateľským tímom, s úctou k životu a s úctou k človeku ako jedinečnej, neopakovateľnej bytosti.  Slávnostne požehnaný a otvorený bol vo februári 2007. Hospicová starostlivosť je určená pre pacientov v záverečnom štádiu ochorenia, teda v čase, keď ich ochorenie prestalo reagovať na kauzálnu (príčinnú) liečbu. Denný režim je iný ako v bežných zdravotníckych zariadeniach, plne sa prispôsobuje individuálnym potrebám a stavu pacientov. Starostlivosť o nevyliečiteľne chorého a zomierajúceho pacienta sa zameriava najmä na zmierňovanie príznakov choroby a bolesti, poskytovanie psychickej, sociálnej, emocionálnej a duchovnej podpory pacientovi i jeho príbuzným vo finálnom štádiu ochorenia, pri úmrtí a v období smútku.  Zabezpečuje ju tím lekárov, sestier, sanitárov, ale aj sociálny pracovník, duchovný a dobrovoľníci rešpektujúc právo každého človeka na dôstojnú smrť.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v tomto zariadení je financované aj z prostriedkov Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Kapacita hospicu je 15 lôžok, k dispozícii je sedem 1-lôžkových, dve 3-lôžkové a jedna 2-lôžková izba. Každá izba má vlastné sociálne príslušenstvo a priamy vstup na vonkajšiu terasu. Ubytovanie je možné poskytnúť aj príbuzným a blízkym pacienta, buď na prístelku alebo v samostatnej izbe. Pacienti a ich blízki majú možnosť využívať priestory spoločenskej miestnosti s knižnicou a krbom, priestory zimnej záhrady a kaplnky, taktiež môžu ísť na prechádzky do blízkeho brezového hájika.

Pacienti sú do hospicu prijímaní na vlastnú žiadosť a na základe odporúčania praktického alebo iného ošetrujúceho lekára. Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre má uzatvorenú zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami a môže prijímať klientov z územia celého Slovenska v prípade indikovanej diagnózy.

Základné myšlienky hospicu chorému garantujú, že:

  • nebude trpieť neznesiteľnými bolesťami
  • v každej situácii bude rešpektovaná jeho ľudská dôstojnosť
  • v posledných chvíľach života nezostane osamotený

Ciele nášho zariadenia:

  • poskytnúť chorému úľavu od bolesti a iných závažných symptómov ochorenia
  • zlepšiť kvalitu života pacienta až do jeho posledných chvíľ
  • zabezpečiť pacientovi komplexnú liečbu a starostlivosť s prihliadnutím na individuálne sociálne, psychické a duchovné potreby, byť pomocou príbuzným a blízkym osobám pacienta
  • poskytovať podporný systém a vytvárať podmienky, aby pacient mohol žiť čo najaktívnejšie až do smrti

Mobilný hospic

Poskytuje domácu hospicovú starostlivosť, ktorá vychádza z priania nevyliečiteľne chorých ľudí stráviť koniec svojho života v domácom prostredí obklopený rodinou a blízkymi napriek nepriaznivému zdravotnému stavu. Jeho prevádzku sme otvorili v roku 2013.

Pacientovi je k dispozícii špecializovaný lekársko-ošetrovateľský tím. Telefonická konzultácia v prípade potreby je samozrejmosťou. Tím môže navštíviť pacienta kedykoľvek. V prípade zhoršenia zdravotného stavu možno pacienta umiestniť do Hospicu-domu pokoja a zmieri u Bernadetky , kam ho môžu sprevádzať rodinní príslušníci.

Ambulancia paliatívnej starostlivosti a liečby chronickej bolesti

Je určená pre pacientov, ktorí potrebujú úľavu od chronickej bolesti a liečbu symptómov pokročilého štádia ochorenia. Cieľom poskytovanej zdravotnej starostlivosti je starať sa o ťažko chorých pred prijatím
do hospicu, alebo po návrate do domáceho prostredia, či o klientov v terminálnom a predterminálnom štádiu, ktorí chcú a majú možnosť zostať vo svojom domove.

Hospic v číslach v roku 2022:

0
počet lôžok
0
pacientov kamenného hospicu
0
pacientov mobilného hospicu
0
počet ošetrovacích lôžkodní

V zariadení sledujeme spokojnosť pacientov a ich blízkych na základe dotazníkov spokojnosti. Spätnú väzbu sme zisťovali od pacientov a ich blízkych počas celého roka. 92% opýtaných odpovedalo, že sú/boli veľmi spokojní s celkovou kvalitou a odbornou úrovňou poskytovaných služieb v Hospici.

Dokumenty potrebné k prijatiu pacienta si môžete stiahnuť tu:

Kontakt:

Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetky
Chrenovská 22 B, 949 01 Nitra
web stránka: hospicnitra.sk

Telefón:
Ústredňa: 037/653 10 41
Koordinátor: 037/653 10 42
Lekár: 037/653 10 43
Fax: 037/ 653 10 13

Mobilný hospic: 0905/315 175
Algeziologická ambulancia: 0905/315 175

E-mail:
Koordinátor: koordinator@hospicnitra.sk
Lekár: lekar@hospicnitra.sk
Hlavná sestra: hlavnasestra@hospicnitra.sk
Sociálny pracovník: soc.pracovnik@hospicnitra.sk
Číslo účtu IBAN: SK94 5600 0000 0008 0762 0008