Aktuality

Čo máme nové?

NSK podporil prevádzku hospicu

pridal: charita | dátum: 3. novembra 2023 | kategória: hospicová starostlivosť

Ďakujeme Nitrianskemu samosprávnemu kraju, že aj v tomto roku podporil našu činnosť prostredníctvom dotácie na podporu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Dotácia v sume 80 000 € bola použitá na pokrytie bežných výdavkov na prevádzku Hospicu – domu pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre, ktorý je jediným kamenným hospicom v celom nitrianskom okrese.

V roku 2022 nás NSK podporil sumou 75 000 € a v 2021 sumou 65 000 €.

Na snímke nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo na návšteve pacientov.