Aktuality

Čo máme nové?

NSK podporil prevádzku hospicu

pridal: charita | dátum: 1. novembra 2022 | kategória: hospicová starostlivosť

Ďakujeme Nitrianskemu samosprávnemu kraju, že aj v tomto roku podporil našu činnosť prostredníctvom dotácie na podporu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Dotácia bola použitá na pokrytie bežných výdavkov na prevádzku Hospicu – domu pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre, ktorý je jediným kamenným hospicom v celom nitrianskom okrese. Výška dotácie bola 75 000 €.

V roku 2021 nás NSK podporil sumou 65 000 € a v 2020 sumou 51 520 €.

Na snímke nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo na návšteve pacientov.