Kategória

dobrovoľníctvo

16. jún 2023

dobrovoľníctvo

Poďakovanie farskej charite Janíkovce

Naše sklady potravín nie sú vždy úplne plné, aj preto má význam […]

24. aug 2022

dobrovoľníctvo

Útulňa kníh – charitný antikvariát

V júni sme sa výdatnej pomoci našich dobrovoľníkov rozbehli projekt, ktorý dáva […]

17. mar 2022

dobrovoľníctvo

Svedectvo o pomoci na hraniciach

Dňa 11. marca 2022 som sa so spolusestrou sr. Ivicou z Misijnej kongregácie […]

18. nov 2021

dobrovoľníctvo

Nedeľné menu pre chudobných

V nedeľu 14. novembra 2021, kedy Cirkev slávi Svetový deň chudobných ustanovený […]

Pre kresťana neexistujú cudzí ľudia. Náš blížny je ten, koho máme pred sebou v tomto okamihu a kto nás väčšmi potrebuje, nehľadiac na to, či je sympatický alebo či je toho "morálne hodný".

Sv. Terézia Benedikta z Kríža

10. sep 2021

dobrovoľníctvo

Charita na festivale dobrovoľníctva

Mladí ľudia sa v dnešnej dobe nevedia nadchnúť pre dobrovoľníctvo iba na […]

20. feb 2019

dobrovoľníctvo

Čo znamená byť dobrovoľníkom v hospici

Dobrovoľníkom z nášho Hospicu – domu pokoja a zmieru u sv. Bernadetky sme položili […]