Farská charita Želiezovce

Farská charita bola založená v decembri 2020 a následne zriadila výdajné miesto naplnené vecami pre pomoc núdznym, pomáha šatstvom, potravinami i osobnou asistenciou. Ľuďom v núdzi pomáha aj odovzdávaním tašiek s potravinami.

Jej najnovším projektom je potravinová zbierka v spolupráci s COOP Jednotou Želiezovce.

Magdaléna Holková 0944 369 084 magdikaholkova@gmail.com

Viac info na facebooku FCH Želiezovce