Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti

Diecézna charita Nitra sa zapojila vo februári 2023 do Národného projektu „Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti“, ktorý bude prebiehať do 31.12.2023. Hlavným cieľom je podpora starostlivosti prostredníctvom našej ADOS – Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti a Mobilného hospicu. Veríme že tak budeme môcť poskytnúť pacientom ešte kvalitnejšie a dostupnejšie zdravotnícke služby.

Zmluva o spolupráci