Aktuality

Čo máme nové?

Vzácna návšteva v hospici

pridal: charita | dátum: 14. septembra 2022 | kategória: hospicová starostlivosť

ARCIVOJVODKYŇA CAMILLA VON HABSBURG – LOTRINGEN V KAPLNKE HOSPICU ULOŽILA RELIKVIU BL. CISÁRA KAROLA I. HABSBURSKÉHO

Vďaka iniciatíve vedúceho centra Maltézskej pomoci Slovensko v Nitre Dr. Jána Vanča a v spolupráci s Modlitebnou ligou cisára Karola za mier medzi národmi sa 13. septembra 2022 uskutočnila inštalácia relikvie blahoslaveného Karola z Domu Rakúskeho, cisára a kráľa v kaplnke nášho hospicu. Inštalácia relikvie bola súčasťou sv. omše, ktorú za osobnej účasti Camilly von Habsburg – Lotringen, arcivojvodkyne Rakúskej, riaditeľa Diecéznej charity Juraja Baráta, vedenia a zamestnancov hospicu a dobrovoľníkov centra Maltézskej pomoci Slovensko v Nitre, v zastúpení nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka celebroval Mons. Štefan Vallo, veľprepošt Nitrianskej katedrálnej kapituly spolu s hlavným kaplánom Maltézskeho rádu na Slovensku Mons. Tiborom Hajdu, kňazmi Modlitebnej ligy cisára Karola a ďalšími kňazmi. V úvode slávnosti požehnal Mons. Vallo obraz blahoslaveného cisára Karola I., do ktorého bola vložená jeho relikvia zo stehennej kosti a obraz bol umiestený na bočnú stenu kaplnky. V homílii sa Vdp. Stanislav Žlnay ako delegát Modlitebnej ligy pre Slovensko venoval osobnosti cisára Karola I., jeho príkladu osobnej a hlbokej kresťanskej zbožnosti, sociálnemu cíteniu a snahám o pokoj a mier medzi národmi, vďaka ktorým bol v roku 2004 blahorečený sv. pápežom Jánom Pavlom II.

Po skončení liturgickej slávnosti si arcivojvodkyňa Camilla prezrela priestory hospicu a spoločne s prítomnými sa zúčastnila na slávnostnom agapé. Uloženie relikvie bl. Karola I. cisára a kráľa v kaplnke hospicu v Nitre má za cieľ úctu k jeho osobnosti, ale aj z toho plynúce duchovné povzbudenie a pomoc pre trpiacich pacientov, ako aj slúžiacich pracovníkov hospicu a dobrovoľníkov Maltézskej pomoci Slovensko v Nitre, ktorí sa o Hospic u Bernadetky starajú a pomáhajú jeho chodu.