Farská charita Štúrovo

Farská charita v Štúrove bola založená 14.12.2020 v čase pandémie Covid 19. Vznikla ako pomoc ľuďom, rodinám žijúcim v Štúrove a blízkom okolí, ktorí sa ocitli v núdzi. Je registrovaná a koordinovaná Diecéznou charitou Nitra. Združuje dobrovoľníkov z našej farnosti, ktorí nezištne a radi pomáhajú. Covidové obdobie nám sťažilo podmienky, ale napriek všetkému sa nám podarilo zrealizovať zbierky a mohli sme pomôcť nielen Štúrovčanom, ale vedeli sme sa postarať aj o chudobnejšie rodiny z aglomerácie Štúrova. Napomocní sú nám farári aj starostovia okolitých obcí. Naša práca spočíva nielen v rozdávaní materiálnej pomoci, ale aj v duchovnej činnosti. Zameriavame sa na seniorov, na osamelých ľudí a najviac na sociálne slabšie rodiny s deťmi.

Terajšia situácia s utečeneckou krízou  nás postavila pred ďalšie novovzniknuté problémy. Okrem materiálnych zbierok pre ľudí utekajúcich pred vojnou, ponúkame aj poradenstvo, či transport. Naši členovia sú z rôznych vekových skupín, s rôznym vzdelaním, čo nám umožňuje pomáhať napríklad aj deťom pri doučovaní. Sme radi, že v našej charite nechýba flexibilita a spolupráca. Každý z nás pomáha v tom, v čom je dobrý, ale máme medzi sebou aj kvalifikovaných členov, ktorí vedia v danej oblasti najlepšie pomôcť. Materiálne zbierky môžeme realizovať len plánovanou logistikou, keďže naše priestorové podmienky sú minimálne. Snažíme sa vyhovieť každému, kto nás požiada o pomoc. 

Za vznik našej charity vďačíme nášmu pánovi dekanovi ThLic. Fóthymu Zoltánovi PhD., ako aj za kus jeho dobre vykonanej práce a nekonečnej láskavej pomoci pre všetkých ľudí v núdzi.

Kontakt: Andrea Farkašová, 0905 791 182, fdemoandrea@gmail.com