Ako pomôcť

Zaslaním ľubovoľnej sumy na naše č. ú.:

SK42 0200 0000 0006 9194 3162 (VÚB banka)

SK16 5600 0000 0008 0762 5001 (Prima banka)

Cez smartbanking naskenovaním QR kódu:

Darovaním 2% z dane

IČO:  35602406
Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi
Názov: Diecézna charita Nitra
Ulica: Samova ul.
Číslo: 978/4
PSČ: 949 01
Obec: Nitra

Viac o 2% dane

Ďakujeme!