Možnosti darovania

Zaslaním ľubovoľnej sumy na naše č. ú.:

SK42 0200 0000 0006 9194 3162 (VÚB banka)

SK16 5600 0000 0008 0762 5001 (Prima banka)


Platbou kartou online:

Ďakujeme!