Ako pomôcť:

Zaslaním ľubovoľnej sumy na naše č. ú.:

   SK42 0200 0000 0006 9194 3162

   SK16 5600 0000 0008 0762 5001

Darovaním 2% z dane.

IČO:  35602406
Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi
Názov: Diecézna charita Nitra
Ulica: Samova ul.
Číslo: 978/4
PSČ: 950 50
Obec: Nitra

Viac o 2% dane

Cez váš smartbanking naskenovaním QR kódu:

Prostredníctvom portálu darujme.sk:

Ďakujeme!