Obnova materiálovo-technického vybavenia

Diecéznej charite Nitra bol schválený projekt v súlade s § 16 ods. 8 zákona č. 368/2021 o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti. Zverejnenie zmluvy mobilný hospic

Zverejnenie zmluvy ADOS