Farská charita bl. sestry Zdenky Topoľčany

Funguje od roku 2002 a zameriava sa na pomoc a poradenstvo pre ľudí v núdzi, či v krízovej situácii, seniorov a zdravotne znevýhodnených. Pravidelne sa každoročne zapája do Zbierky školských pomôcok i potravinovej Tesco zbierky a spolupracuje s inými združeniami pomáhajúcimi núdznym. Najnovšou aktivitou farskej charity je potravinová pomoc v spolupráci s obchodným reťazcom Billa.

Ing. Margita Kováčiková 0902 210 402