Hlinený dukát

Projekt Hlinený dukát je zameraný na pomoc ľuďom bez domova a v sociálnej núdzi a úspešne funguje vo viacerých Slovenských mestách. Sme radi, že sa nám podarilo priniesť ho aj do Nitry a Trenčína. Jeho hlavným zámerom je nasmerovanie ku konkrétnej pomoci. Ľuďom žobrajúcim na ulici peniaze neriešia ich sociálnu situáciu, naopak, môžu živiť ich závislosti.

Projekt Hlinený dukát je určený ako pre darcu, tak pre obdarovaného. Darca často rieši dilemu, či darované peniaze nebudú použité na kúpu alkoholu, avšak pri darovaní symbolického platidla hlinený dukát nemusí. Obdarovanému dáva možnosť získať potravinový balík, nocľah, hygienu alebo teplú stravu. Získava však nielen konkrétnu pomoc, ale zároveň možnosť kontaktu so sociálnym pracovníkom, spolu s ktorým môže pracovať na riešení svojej sociálnej situácie.

Ako to funguje?

Cena dukátu je 1 € a môžete si ho zaobstarať na vybraných miestach:

V Nitre:

V automatoch:

 • na Samovej 4
 • v podchode Mestskej tržnice v Nitre

Prostredníctvom pokladničiek:

 • Prostredníctvom pokladničiek:
 • Dom charity sv. Rafaela – Štúrova 57, Nitra
 • Chránená dielňa sv. Jozefa – chodba na prízemí, Samova 4, Nitra
 • klientské centrum mestského úradu – Štefánikova 60, Nitra
 • Turistické informačné centrum Nitra – Štefánikova 1, Nitra
 • Kníhkupectvo, antikvariát a libresso Pod Vŕškom, Kupecká 8, Nitra
 • Kníhkupectvo Verbum – Kalvária 3, Nitra
 • V automatoch: na Samovej 4 a podchode Mestskej tržnice v Nitre

V Trenčíne:

V automatoch:

 • na Sládkovičovej ulici pod Mestským úradom TN
 • na Nám. sv. Anny
 • na Ulici 1. mája

Prostredníctvom pokladničiek:

 • v Centre pre rodinu TN
 • v Reštaurácii u Janky na Palackého ulici
 • vo Farskom kostole na Mariánskom námestí

Dukáty môžu ľudia v núdzi vymeniť za:

V Nitre:

 • nocľah a s tým spojené služby, alebo balík potravín v Dome charity sv. Rafaela, Štúrova 57, Nitra
 • nocľah a s tým spojené služby v Útulku pre bezdomovcov, Štúrova 55, Nitra
 • balík potravín na výdajnom mieste na Mestskej tržnici
 • čerstvé pečivo v predajniach pečiva Labužník, v Polygone a zboku Mestskej tržnice v Nitre

V Trenčíne:

 • nocľah v teplej posteli v mestskej nocľahárni, opranie šatstva, potravinový balíček
 • jedlo v Reštaurácii u Janky na Palackého ulici
 • jedlo v Kebabizni na Sládkovičovej ulici
 • jedlo v stánku Fast Food Expres v blízkosti stanice
 • jedlo v pekárstve TimiPek na Braneckého ulici

🙏🏻 Toto symbolické platidlo vyrábajú klienti Sociálnych služieb Trenčín a dobrovoľníci v Nitre.

Hlinený dukát je pomoc, ktorá nemôže byť zneužitá.

Ďakujeme našim partnerom.

Hlinený dukát je verejnou zbierkou č. 000-2024-020442 registrovanou Ministerstvom vnútra SR.

Projekt môžete podporiť aj zaslaním ľubovoľnej sumy na č. ú. SK49 0200 0000 0045 4901 4758

Predbežná a záverečná správa z verejnej zbierky.

Pozrite si video, v ktorom princíp Hlineného dukátu vysvetlila Trnavská arcidiecézna charita: