Farská charita Nitra – Kalvária

Okrem iného sa sústredí sa na pomoc starším ľuďom, rómom.

Ľubomíra Vaňušová 0903 809 626 vanusoval@gmail.com