Farská charita Trenčín – Juh

Diecéznou charitou Nitra bola registrovaná dňa 22.2.2017. Dobrovoľníci farskej charity preukazujú skutky milosrdenstva ľuďom bez prístrešia v uliciach mesta formou terénnych výdajov polievok 1 až 4 krát týždenne v závislosti od ročného obdobia, vydávaním oblečenia, obuvi, prikrývok, pomocou pri vybavovaní osobných dokladov a podobne.

Farská charita sa zapája do zbierok oblečenia, potravín, do Zbierky školských pomôcok. Od februára 2018 je distribučným centrom časopisu Cesta. V spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska ponúka rodinám v núdzi potravinovú výpomoc. Od apríla 2018 podporuje piatich obyvateľov Domu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Pripravuje registráciu útulku a nízkoprahového denného centra.

Mgr. Pavol Iring 0908 030 268
charitatrencin@gmail.com