Požičovňa zdravotníckych pomôcok

Na zmiernenie dôsledkov ochorenia a uľahčenie starostlivosti v domácom prostredí prevádzkujeme požičovňu zdravotníckych pomôcok, kde je možné zapožičať si zdravotnícku pomôcku do doby, kým bude táto poskytnutá prostredníctvom zdravotnej poisťovne, prípadne na iný čas. Poskytujeme aj základné poradenstvo o možnosti vybavenia pomôcky cez zdravotnú poisťovňu.

Zapožičiavame invalidný vozík, prenosnú WC stoličku, podložnú misu, stoličku na sprchovanie, postele – elektromotorické-polohovateľné, rehabilitačné a mechanické, antidekubitné matrace – pasívne a aktívne, kyslíkový koncentrátor, polohovacie valce, barle, chodítka, rolátory a ďalšie.

Pomôcky výrazne uľahčujú pobyt chorých v tomto prostredí a zjednodušujú starostlivosť o nich. Niektoré pomôcky priamo umožňujú prepustenie chorých z ústavnej liečby – napr. kyslíkový koncentrátor, bez tohto prístroja by bola nutná ich hospitalizácia. Pomôcky sú zapožičiavané na dobu, pokiaľ chorému nie je pridelená pomôcka hradená cez zdravotné poistenie. Avšak pomôcky sú požičiavané aj tým, ktorí nemajú nárok na úhradu zdravotníckej pomôcky cez poisťovňu – napr. z dôvodu inej diagnózy ako je v kategorizácií (zväčša nevyliečiteľne chorí v terminálnom štádiu choroby, ktorým pomôcka umožní prežiť posledné chvíle života v domácom prostredí).

O službu zapožičiavania zdravotníckych pomôcok je enormný záujem, aj z dôvodu promptnosti poskytnutia pomôcky, keďže chorí nemusia absolvovať dlhý proces čakania a vybavovania ako v zdravotných poisťovniach. Naším dlhodobým cieľom je neustále rozširovať ponuku pomôcok a zabezpečiť tak chorým rýchly prístup ku kvalitným zdravotníckym pomôckam, ktoré výraznou mierou skvalitnia poskytovanie starostlivosti a zvýšia kvalitu ich života.

V roku 2022 sme zapožičali zdravotné pomôcky pre 314 klientov.

Kontaktujte nás:

Charitatívno-sociálne centrum
Samova 4
949 01 Nitra

Vedúca: Gabriela Trubíniová

0907 734 048

gabriela.trubiniova@gmail.com

Cenník za požičanie zdravotných pomôcok