Farská charita Janíkovce

V súčasnosti má 8 členov, ktorí sa pravidelne stretávajú, medzi ich aktivity patrí pomoc núdznym, podpora detí v rámci projektu Adopcia na diaľku.

Ing. Peter MACHO 0911 227 383,  macho@slovakoptimal.sk