Bývanie ako prvé

Projekt prebieha v období september 2021 – november 2023 a je zameraný na celý Nitriansky kraj. V rámci projektu chceme sprostredkovať prenájom piatich 1-izbových bytov ľuďom bez domova v nitrianskom regióne. Odborní pracovníci v rámci projektu – sociálny pracovník a psychológ, budú sprevádzať a podporovať klientov v bývaní, pričom cieľom je udržanie si bývania, postupné zlepšovanie zdravotného a psychického stavu, zlepšenie finančnej situácie, budovanie podpornej siete a začlenenie klienta do komunity.

Koncept Housing first je vo svete počas posledných 40 rokov najúspešnejším riešením ukončovania bezdomovectva. Stavia na jednom zo základných ľudských práv, ktorým je právo na bývanie. Úspešnosť konceptu Housing first potvrdzuje, že v samostatnom bývaní, prinášajúcom súkromie a pocit bezpečia, sa ľuďom zlepší zdravotný a psychický stav, čo následne zvyšuje šancu pracovať, zarábať a stávať sa nezávislým od sociálnych služieb.

V rámci konceptu Housing first musia klienti počas bývania v prenajatom byte dodržiavať 3 podmienky: platiť včas a riadne nájomné; udržiavať poriadok a čistotu, ako i dobré susedské vzťahy; spolupracovať s podpornými pracovníkmi.  

POMOŽTE NÁM!

Pri realizácii projektu potrebujeme aj vás, naši sympatizanti! Ponúknite svoj voľný byt do prenájmu za komerčnú cenu. Šírte túto informáciu medzi svojich známych.

Vašu pomoc potrebujeme dlhodobo! Keďže ľudia bez domova majú často krát problém nájsť a udržať si prácu kvôli zdravotným a psychickým problémom a v rámci projektu sme oprávnení realizovať prenájom len za komerčné ceny, naši klienti budú potrebovať finančnú a materiálnu podporu aj po zabývaní sa – na doplatenie depozitu, energií, potravín, liekov.  

UDRŽATEĽNOSŤ

Keďže nechceme, aby naši klienti stratili bývanie po ukončení projektu, už teraz myslíme na udržateľnosť projektu. Už v tomto roku sa plánujeme zaregistrovať ako poskytovateľ sociálnej služby Podpora samostatného bývania na VÚC, čím získame financie na podporných pracovníkov. Plánujeme tiež oslovovať verejnosť s prosbou o poskytnutie bytov do prenájmu za tzv. priateľské, nekomerčné ceny.

Kontaktujte nás:

Mgr. Mirela Lukáčová Rosinská, Pracovník pre bytové otázky, Psychológ

Mail: mirela.lukacova@gmail.com

0949 166 019

Mgr. Anastázia Grofčíková, Sociálny pracovník

Mail: stasia.gro1@gmail.com

0905 232 064

Viac informácií: www.ludiabezdomovanitra.sk

https://www.facebook.com/housingfirstNitra