Farská charita Nitra – Zobor

Zameraná na pomoc starším ľuďom, sociálne slabým rodinám, ľuďom bez domova.

Darina Kviatkovská 0903 629 833