Aktuality

Čo máme nové?

17. nov 2022

pomoc

Rozšírili sme ponuku zdravotných pomôcok

V roku 2022 sme nakúpili nové zdravotnícke pomôcky, ktoré budú slúžiť našim […]

NSK podporil prevádzku hospicu

Ďakujeme Nitrianskemu samosprávnemu kraju, že aj v tomto roku podporil našu činnosť […]

11. okt 2022

udalosti

Podporné stretnutia pre odídencov z Ukrajiny

Diecézna charita Nitra v spolupráci s Ligou pre duševné zdravie pripravuje pre […]

6. okt 2022

pozvánka

Kurz floristiky

Srdečne pozývame odídencov z Ukrajiny ako aj Slovákov na kurz floristiky. Pod […]

Pre kresťana neexistujú cudzí ľudia. Náš blížny je ten, koho máme pred sebou v tomto okamihu a kto nás väčšmi potrebuje, nehľadiac na to, či je sympatický alebo či je toho "morálne hodný".

Sv. Terézia Benedikta z Kríža

22. sep 2022

udalosti

Benefičný koncert pre náš hospic

Dňa 15.9.2022 sa v Katedrále sv. Emeráma na Nitrianskom hrade konal charitatívny […]

Vzácna návšteva v hospici

ARCIVOJVODKYŇA CAMILLA VON HABSBURG – LOTRINGEN V KAPLNKE HOSPICU ULOŽILA RELIKVIU BL. […]

12. sep 2022

udalosti

Barbora Krajčírová potešila deti

Pozrite si reportáž z návštevy moderátorky Barbory Krajčírovej Rakovskej v našom Detskom […]

24. aug 2022

dobrovoľníctvo

Útulňa kníh pravidelne otvorená

V júni sme sa výdatnej pomoci našich dobrovoľníkov rozbehli projekt, ktorý dáva […]