Aktuality

Čo máme nové?

Veľkonočné dobroty v Dome charity

pridal: charita | dátum: 3. apríla 2024 | kategória: dobrovoľníctvo

Dom charity sv. Rafaela ďakuje za zbierku trvanlivých potravín organizovanú p. farárom Radovanom Jánom Kobydom. Zbierku svojimi darmi podporili veriaci Veľkého a Malého Lapáša a Golianova. Vďaka týmto dobrodincom, ale aj individuálnym darcom, ktorí priniesli koláče a zákusky, mali ľudia bez domova na sviatočných stoloch naozaj dostatok jedla. Ďakujeme !