Aktuality

Čo máme nové?

Žiť v Krajine Dobra

pridal: charita | dátum: 14. novembra 2023 | kategória: udalosti

Nie každý človek má možnosť slobodne si vybrať, v ktorej krajine bude žiť. Tento osud postihol aj tisícky utečencov z Ukrajiny, ktorí sa v dôsledku vojny rozpŕchli po rôznych krajinách sveta. Pre tých, ktorým sa ich náhradným domovov stala Nitra sa Diecézna charita Nitra už od samého začiatku vojny snaží vytvárať priestor, v ktorom zažijú pocit prijatia a bezpečia. Postupne búrame bariéry strachu a spoznávame sa navzájom.

Toto sa stalo aj cieľom projektu „Krajina dobra“ , ktorý sme uskutočnili  vďaka finančnej podpore UNICEF.

Diecézna charita Nitra v Centre podpory Nitra predstavila ukrajinským utečencom „Krajinu Dobra“ celým komplexom integračných aktivít. Spolu s deťmi sme  počas prázdninových programov hravým spôsobom odhaľovali krásy slovenského jazyka, ale tiež krásy Nitry a okolia, športovali sme, hrali divadlo alebo  sme sa len tak tešili z leta. V aktivitách pokračujeme aj naďalej.

Pre dospelých sme vytvorili priestor na vzájomné spoznávanie našich kultúr – cez umenie, kuchyňu, spoznávanie okolia a tiež spoločné konverzácie v slovenskom jazyku.  V divadelnom štúdiu sme nechali priestor na uvoľnenie všetkých emócií a tiež predstavenie ukrajinských reálií nám Slovákom.  Cesta „Po stopách slovenskej histórie“ nás priviedla k dominante – k zrúcanine hradu Hrušov, kde nás jej zanietený renovátor Mgr. Jozef Blaho nadchol pre dobrovoľníctvo a veríme, že nakoniec to budú aj naši ukrajinskí priatelia, ktorí sa pripoja k obnove tohto hradu.

Všetky tieto naše vzájomné cesty a stretnutia kultúr nám ukázali, že život v každej krajine, je taký, ako sa ho snažíme my naplniť. Ak ho naplníme vzájomnou otvorenosťou, spoznávaním, prijatím a dobrom, môže to byť život v Krajine Dobra.

Program „Spoznajme sa“ realizuje  Mesto Nitra v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou.