Aktuality

Čo máme nové?

Adresná pomoc vďaka Nadácii EPH

pridal: charita | dátum: 31. októbra 2023 | kategória: pomoc

Neurorehabilitačné pobyty zdravotne ťažko postihnutému Marekovi pomáhajú, sú však veľmi nákladné a zdravotná poisťovňa na ne neprispieva. Rodičia sú tak nútení hľadať pomoc inde. Bolo nám cťou, že vďaka spolupráci s Nádaciou EPH sa nám podarilo pomôcť zabezpečiť liečbu pre bojovníka Mareka a prispieť tak k zlepšeniu jeho zdravotného stavu.

Marek s rodičmi počas voľnej chvíľky v rehabilitačnom centre.
Marek s rodičmi počas voľnej chvíľky v rehabilitačnom centre.

Uvedená pomoc bola realizovaná prostredníctvom projektu priamej pomoci, prostredníctvom ktorého sa snažíme pomôcť núdznym práve v tej oblasti, ktorá je momentálne pre nich najpálčivejšia. Naši zamestnanci a dobrovoľníci mapujú situáciu rodín i jednotlivcov a následne sa snažia zabezpečiť adresnú pomoc. V roku 2023 sme sa snažili zmierniť núdzu 46 prijímateľom pomoci. Išlo napr. o kúpu chladničky, práčky, mikrovlnky, paliva na kúrenie, úpravu invalidného vozíka, ale aj takú základnú vec ako sú potraviny a lieky. Potravinová pomoc sa realizovala aj prostredníctvom jedálnych kupónov.

Ďakujeme Nadácii EPH!