verejné obstarávanie

Rok 2019

Predmet zákazky: obstaranie osobného motorového vozidla M1
Hodnota zákazky v EUR s DPH: 10 447,00 €
Identifikácia víťazného uchádzača: MOTO JAS, s.r.o., Dopravná 2069/1, 955 01 Topoľčany, IČO: 36547964
Dátum uzatvorenie zmluvy: 26.7.2019