verejné obstarávanie

Rok 2021

Predmet zákazky: obstaranie osobného motorového vozidla M1
Hodnota zákazky v EUR s DPH: 10 933,00 €
Identifikácia víťazného uchádzača: AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r.o., Chrenovská 22, 949 01 Nitra, IČO: 31440690
Dátum uzatvorenie zmluvy: 3.11.2021

Rok 2019

Predmet zákazky: obstaranie osobného motorového vozidla M1
Hodnota zákazky v EUR s DPH: 10 447,00 €
Identifikácia víťazného uchádzača: MOTO JAS, s.r.o., Dopravná 2069/1, 955 01 Topoľčany, IČO: 36547964
Dátum uzatvorenie zmluvy: 26.7.2019