Aktuality

Čo máme nové?

HODY V DOME CHARITY SV. RAFAELA

pridal: charita | dátum: 2. októbra 2023 | kategória: udalosti

Sviatok svätého archanjela Michala, Gabriela a Rafaela je aj sviatkom zariadenia pre ľudí bez domova v Nitre – Domu charity sv. Rafaela. Pri tejto príležitosti sa v piatok 29.9.2023 stretli zamestnanci, klienti, dobrovoľníci a dobrodinci, aby spoločným slávením svätej omše,  ktorú slúžil dp. Ivan Ďuriš, ďakovali za všetky dobrodenia, prosili za duše zomrelých a vyprosovali potrebné milosti pre všetkých, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom súčasťou zariadenia. Nasledovalo príjemné posedenie pri káve a dobrom jedle.