Aktuality

Čo máme nové?

ĎAKUJEME Nadácii SPP

pridal: charita | dátum: 24. apríla 2021 | kategória: pomoc

Vďaka finančnej podpore Nadácie SPP, z ktorej sme zakúpili germicídnu lampu, a ochranné pracovné rukavice, sme mohli zlepšiť podmienky poskytovania hospicovej starostlivosti o ťažko chorých a zomierajúcich v našom zariadení.

Každý z nás je občas konfrontovaný s chorobou, telesným, či duchovným utrpením, beznádejou a smútkom. A táto skúsenosť nás môže viesť k tomu, aby sme nezostali ľahostajní, keď sa v niektorej z týchto situácii ocitnú iní ľudia, ale aby sme sa nechali osloviť ich utrpením a prejavili im našu blízkosť konkrétnou pomocou. Hospic – Dom pokoja a zmieru u Bernadetky je miestom, kde v strede nášho záujmu a našej práce je nevyliečiteľne chorý človek s jeho pocitmi a potrebami.