Aktuality

Čo máme nové?

Chýbala ešte posteľ….

pridal: charita | dátum: 17. júna 2021 | kategória: pomoc

Miesto kde sa môžu učiť, hrať i spávať je pre väčšinu detí samozrejmosť. Pre matku samoživiteľku je však nesmierne ťažké vybaviť detskú izbu pre svoje deti. Keď sa k tomu pridajú ešte zdravotné problémy vzniká situácia takmer neriešiteľná. Chýbala ešte posteľ a sme radi že vďaka projektu materiálovej pomoci, sme ju mohli zabezpečiť.

Tento príbeh je iba jeden z mnohých, v mnohopočetnej rodine často chýba sporák, práčka, či dokonca lieky, oblečenie a potraviny. To sú všetko prípady v ktorých nám pomohla Nadácia EPH.

Bola založená v roku 2014 spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a. s., ako účinný nástroj na podporu a rozvoj občianskej spoločnosti, ako možnosť pomôcť ľuďom v ťažších životných situáciách, a zároveň ako priestor na spoluprácu a partnerstvá pri zmysluplných projektoch.

Od roku 2019 spolupracuje aj s Diecéznou charitou Nitra a svojimi projektami prejavuje solidaritu voči znevýhodneným skupinám a pomáha nám aby sme mohli aktívne riešiť ich situáciu.

V roku 2021 Diecézna charita Nitra vďaka Nadácii EPH  pomohla zatiaľ 6 rodinám a jednotlivcom v núdzi  v celkovej výške pomoci 1000 €. Pomoc mnohým uľahčila ich snahu o zlepšenie kvality života a stretla sa obrovským ohlasom u samotných prijímateľov pomoci.