Aktuality

Čo máme nové?

Ako sa darí projektu Bývanie ako prvé?

pridal: charita | dátum: 6. septembra 2023 | kategória: udalosti

Projekt Bývanie ako prvé v rámci výzvy MPSVR Dostupné bývanie s prvkami Housing first prebieha v Nitre a okolí od septembra 2021 do novembra 2023. Z projektu sú dotované mzdy pomáhajúcich pracovníkov, zároveň sú čiastočne dotované aj platby za nájomné.

Ciele projektu:

  • sprostredkovať možnosť dôstojného bývania v prenajatých 1-izbových bytoch v Nitre a okolí ľuďom, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli v zlej finančnej a sociálnej situácii, predovšetkým klientom Domu charity sv. Rafaela, Útulku pre bezdomovcov v Nitre,  Útulku pre jednotlivcov s deťmi v Nitre, ako aj ľuďom, ktorí sa vo svojej bezútešnej situácii obracajú na Odbor sociálnych služieb Mesta Nitra.
  • následne za pomoci sociálneho pracovníka, psychológa a pracovníka pre bytové otázky podporovať týchto ľudí pri dosahovaní svojich cieľov na ceste k ich postupnému osamostatneniu sa.

Koncept Housing first  (v preklade Bývanie ako prvé alebo Bývanie predovšetkým) založil pred cca 40 rokmi Sam Tsemberis v New Yorku. Koncept  sa pre svoju vysokú, až 90% úspešnosť pri ukončovaní bezdomovectva rozšíril aj do Európy.  Je postavený na myšlienke, že bývanie patrí medzi základné ľudské práva.  Keď človek býva v bezpečných a dôstojných podmienkach, je schopný začať sa liečiť,   zlepšuje sa mu fyzické a psychické zdravie, je schopný nájsť  a udržať si prácu, osamostatniť sa.

Čo sa nám podarilo?

V začiatočnej fáze projektu, ale priebežne i v r. 2022 a 2023 sme spravili okolo 60 vstupných rozhovorov so záujemcami o bývanie v Nitre. Následne v rokoch 2022 a 2023 sme sprostredkovali bývanie v prenajatých bytoch 10 jednotlivcom, párom a rodinám, celkovo sme teda doposiaľ pomohli 14 ľuďom v núdzi, z toho 11 dospelým (8 mužom, 3 ženám) a 3 deťom.  Niektorým nájomníkom boli neskôr pridelené mestské byty, jednému sa podarilo nájsť si prácu v zahraničí.

„Môžeme konštatovať, že väčšina nájomníkov si veľmi  váži získané, finančne dostupné bývanie a aktívne sa snaží oddlžiť sa a pracovať. Keďže mnohí z nich majú zdravotné problémy, dlhy, či nižšie vzdelanie, potrebujú ešte čas na zlepšenie svojej finančnej situácie, preto vítame možnosť pokračovania nájmu aktuálnych nájomníkov v prenajatých bytoch v nasledujúcej výzve.“ hovorí Mgr. Anastázia Grofčíková, sociálna pracovníčka projektu.

Na výzvu Dostupné bývanie s prvkami Housing first by mala čoskoro nasadať nová výzva v podobnom duchu, do ktorej sa radi zapojíme.