Aktuality

Čo máme nové?

Začali sme rozvoz potravinových balíčkov

pridal: charita | dátum: 28. marca 2023 | kategória: udalosti

Desaťtíce ľudí na Slovensku žijú pod hranicou chudoby, práve im je určená pomoc z eurofondov, ktorá bude distribuovaná aj prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity a jej 10 arci/diecéznych a eparchiálnych charít.

Príjemcami potravinových a hygienických balíčkov sú poberatelia dávky v hmotnej núdzi podľa zoznamov z Úradu práce soc. vecí a rodiny.

Dobrou správou je, že takáto distribúcia potravín a hygienických potrieb bude v roku 2023 celkom trikrát.

Viac informácie nájdete na https://potravinovapomoc.sk/.