Aktuality

Čo máme nové?

Rozšírili sme ponuku zdravotných pomôcok

pridal: charita | dátum: 17. novembra 2022 | kategória: pomoc

V roku 2022 sme nakúpili nové zdravotnícke pomôcky, ktoré budú slúžiť našim klientom. Mohli sme tak urobiť vďaka Nadácii EPH, ktorá nám v rámci programu Oporný bod 2022 pre oblasť podpory znevýhodnených skupín schválila projekt s názvom „S pomôckami to zvládneme doma.“

Zapožiť si tak u nás môžete už aj novú elektrickú polohovateľnú posteľ, matrac, kyslíkový koncentrátor – profi, relaxačný oblúk, invalidný vozík.

Rovnako sme nakúpili teplé vesty pre naše opatrovateľky v teréne.

Nadácii EPH srdečne ďakujeme!