Aktuality

Čo máme nové?

Riaditeľ Diecéznej charity Nitry bol ocenený

pridal: charita | dátum: 27. augusta 2021 | kategória: udalosti

V Koncertnej sále Župného domu v Nitre sa 16. augusta 2021 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie najvyšších ocenení NSK za roky 2019-2020. Podujatie sa konalo za účasti predsedu NSK Milana Belicu, podpredsedov NSK, poslancov NRSR zvolených v NSK a predstaviteľov miestnej, verejnej a štátnej správy, cirkví a spoločenských a vzdelávacích inštitúcií pôsobiacich v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja. Ocenenia Nitrianskeho samosprávneho kraja boli odovzdané osobnostiam za rok 2020, ale dodatočne aj za rok 2019, keďže v dôsledku koronavírusovej pandémie sa v roku 2020 nemohlo odovzdávania najvyšších ocenení Nitrianskeho samosprávneho kraja uskutočniť. Medzi tými, ktorí boli ocenení bol aj náš riaditeľ Ing. Mgr. Juraj Barát, ktorý si Zlatú plaketu NSK z rúk predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Milana Belicu prevzal za zásluhy a osobný prínos v oblasti charity a sociálnej práce a reprezentáciu Nitrianskeho samosprávneho kraja na Slovensku i v zahraničí. Stál už pri zrode Diecéznej charity v Nitre v roku 1990 a dodnes ju riadi. Bol tiež členom výkonného výboru Caritas Europa ako aj generálnym sekretárom Slovenskej katolíckej charity. Bol riaditeľom Depaul Slovensko n.o., bratislavskej nocľahárne pre ľudí bez domova, ako aj zariadenia sociálnych služieb Promeritae quieti sv. Svorada v Nitre a angažoval sa pri integrácii asýrskych kresťanov na Slovensku. Podieľal sa na príprave legislatívy pre neziskové organizácie, dobrovoľníctvo, vzdelávanie a zmenu sociálneho systému na Slovensku. Ako člen Sociofóra a odborných komisií sa podieľal na tvorbe nových modelov práce detských domovov, hospicovej starostlivosti, či práce s ľuďmi bez domova. Pôsobí v Predsedníctve Platformy mimovládnych a rozvojových organizácií Slovenska, ktoré zastupoval aj v platforme európskych rozvojových a humanitárnych organizácií Concord. Má obrovský podiel na začiatkoch pomoci Slovenskej katolíckej charity zvlášť na území Nitry a Nitrianskeho samosprávneho kraja pri povodniach v roku 2013. Koordinoval práce na medzinárodných humanitárnych projektoch na Ukrajine, na Balkáne, v Južnom Sudáne, v Pakistane, či v Keni.  Gratulujeme!