Aktuality

Čo máme nové?

Pomoc v ťažkých časoch od 2 Zet, s.r.o.

pridal: charita | dátum: 7. januára 2022 | kategória: Nezaradené

Každý z nás je z času na čas konfrontovaný s chudobou, chorobami, telesným, duševným a duchovným utrpením, vylúčením zo spoločnosti, opustenosťou, beznádejou, smútkom … Všetky tieto situácie nás vyzývajú na zaujatie postoja.

Chceme vyjadriť úprimnú vďaku za postoj angažovanosti spoločnosti 2 Zet, s.r.o. Svojím finančným darom podporila charitatívnu a sociálnu činnosť Diecéznej charity v Nitre. Zároveň darovala aj dezinfekciou na ruky, čím prispela k tomu, aby naši klienti a rovnako aj zamestnanci počas výkonu svojej činnosti boli chránení voči ochoreniu Covid-19.

ĎAKUJEME!