Aktuality

Čo máme nové?

Talent bez domova

pridal: charita | dátum: 14. mája 2024 | kategória: dobrovoľníctvo

Ďakujeme študentom odboru Marketingovej komunikácie a reklamy Univerzity Konštantína Filozofa za profesionálne zorganizovanú charitatívnu výstavu diel klientov Domu charity sv. Rafaela s názvom “ Talent Bez Domova „, ktorá sa uskutočnila 7.5.2024 v priestoroch obchodného centra Promenáda.

Cieľom výstavy bolo okrem iného poukázať na kreativitu a spôsob osobného sebavyjadrenia formou umenia ľudí na okraji spoločnosti. Zisk zo zbierky bude použitý pre potreby ľudí bez domova.