Aktuality

Čo máme nové?

Svedectvo o pomoci na hraniciach

pridal: charita | dátum: 17. marca 2022 | kategória: dobrovoľníctvo

Dňa 11. marca 2022 som sa so spolusestrou sr. Ivicou z Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého vydala na cestu do Vyšného Nemeckého. Chceli sme priložiť ruky i srdce k pomoci dobrovoľníkom, ktorí tu už dva týždne, 24 hodín denne, 7 dní v týždni zabezpečovali všetko najpotrebnejšie pre tých, ktorých vojna donútila opustiť svoje domovy.

                Vedenie Diecéznej charity v Nitre sa postaralo, aby naše auto nešlo naprázdno a štedro ho naplnilo do posledného miestečka vyzbieranými darmi: trvanlivými potravinami, sladkosťami, džúsmi, hygienickými potrebami, dekami, karimatkami… takže cez Dargov sme ledva vyšli hore kopcom 🙂

                Pod vynikajúcou organizáciou Grécko-katolíckych kňazov a bohoslovcov Košickej eparchie sa táto materiálna pomoc dostala priamo do stánku prvého kontaktu. V tomto stánku si ľudia hneď po prechode pasovou kontrolou môžu zadarmo zobrať potreby pre osobnú hygienu detí i dospelých, občerstvenie, oblečenie, obuv i hračky pre potešenie detí.

                Trvanlivé potraviny ako cestoviny, ryžu a pod. sme vyložili v Sobranciach v sklade humanitárnej pomoci. Dobrovoľníci tu vyzbierané veci triedia a pripravujú na transport kamiónmi do ukrajinských miest alebo na dopĺňanie zásob na miestach prvého kontaktu priamo na hraničnom prechode.

                Ľudia utekajúci z Ukrajiny, väčšinou ženy s deťmi, ale aj starší ľudia, už pri čakaní na kontrolu pasu, zažívajú milé prijatie. Vojaci aj policajti im ochotne pomáhajú prenášať kufre, tašky, častokrát aj deti. Dobrovoľníci im zas ponúknu teplý čaj, kávu, malý proviant na cestu a nasmerujú ich k ďalším informáciám a pomoci. Deťom často vyčarí na tvári úsmev darček v podobe malej plyšovej hračky.

                A tak na pozadí tragédie, akou je táto vojna, môžu zažiť ľudia – aj tí, čo pomáhajú, aj tí, ktorí pomoc prijímajú, krásu vzájomného stretnutia, prijatia a podania pomocnej ruky. Každé ohnivko podpory, či už duchovnej, alebo materiálnej, sa tu skutočne spája do spoločného úsilia o pomoc človeku.

                A nás hreje pri srdci Ježišovo slovo: „…mne ste to urobili.“

                                                                                                                                              sr. Pia, SSpS