Aktuality

Čo máme nové?

Nedeľné menu pre chudobných

pridal: charita | dátum: 18. novembra 2021 | kategória: dobrovoľníctvo

V nedeľu 14. novembra 2021, kedy Cirkev slávi Svetový deň chudobných ustanovený pápežom Františkom sa v Dome charity sv. Rafaela v Nitre konal slávnostný obed pre ľudí bez domova, v spolupráci s nitrianskym centrom Maltézskej pomoci Slovensko a Nitrianskym biskupstvo.. Za osobnej účasti pomocného nitrianskeho biskupa Mons. Petra Beňa a riaditeľa Diecéznej charity Juraja Baráta, podávali dobrovoľníci Maltézskej pomoci pôsobiaci v Nitre pod vedením vedúceho centra Jána Vanča ľuďom bez domova slávnostný obed, ktorý pripravil majiteľ reštaurácií Artin a Buganka v Nitre Andrej Berkeš so svojim personálom. Samotnému obedu predchádzala spoločná modlitba pred jedlom a príhovor biskupa Beňa, ktorý prítomných ľudí bez domova pozdravil a povzbudil v prežívaní ich neľahkého osudu. Poukázal pritom na skutočnosť, že Cirkev v Nitre na nich nezabúda a snaží sa im pomáhať podľa možností a hlavne podľa ich záujmu. Vyzval ich k spoločnému zdieľaniu cesty životom ako tých čo nemajú, s tými čo majú, ktorí sú ochotní sa s tým podeliť aj s nimi. Slávnostné menu servírované dobrovoľníkmi sa skladalo z hustej kelovej polievky s párkom a hlavného jedla v podobe kuracieho soté s ryžou a opekanými zemiakmi. Na konci nechýbala káva a zákusky. Mons. Peter Beňo rozdal prítomným pamätné obrázky s modlitbami a zotrval s nimi v osobných rozhovoroch. Táto tradičná aktivita pri tejto príležitosti nie je ojedinelou a jednorazovou. Ako nitrianske centrum Maltézskej pomoci Slovensko, tak aj Nitrianske biskupstvo v zastúpení Diecéznou charitou počas celého roka zabezpečuje pre ľudí bez domova v tejto nízkoprahovej nocľahárni pravidelnú teplú polievku niekoľkokrát do týždňa, možnosť vykonania osobnej hygieny, či nocľahu, ale aj šatstvo a obuv, ktoré zvlášť v nastávajúcom zimnom období bude pre týchto ľudí potrebné. Aj takýmto spôsobom Katolícka cirkev a jej subjekty v Nitre prejavuje svoju solidaritu s chudobnými a trpiacimi, a snaží sa im zjavovať Kristovu lásku cez praktické činy a kroky, ktoré aspoň trošku pomáhajú zmierniť ich ťažké životné osudy a životné podmienky