Aktuality

Čo máme nové?

Charita na festivale dobrovoľníctva

pridal: charita | dátum: 10. septembra 2021 | kategória: dobrovoľníctvo

Mladí ľudia sa v dnešnej dobe nevedia nadchnúť pre dobrovoľníctvo iba na základe informácie z internetu. Potrebujú zažiť prvotný impulz a stretnúť naživo ľudí, ktorí sa dobrovoľníctvu venujú. Preto učitelia Piaristickej spojenej školy sa rozhodli zorganizovať Festival dobrovoľníctva. Prebiehal 7.9.2021 vo vonkajšom areáli školy v popoludňajších hodinách. Okrem sprievodného programu – krátky príhovor, benefičný futbalový zápas, svedectvá mladých ľudí so skúsenosťou s dobrovoľníctvom – každé združenie, či organizácia mali pripravený stánok, v ktorom priblížili to, čomu sa venujú a pozvali mladých do spolupráce. Študenti prechádzali od stánku k stánku a získavali informácie a kontakty. Svoju pozornosť otestovali v záverečnej súťaži zostavenej z otázok, ktoré sme im pripravili.

Veríme, že Festival dobrovoľníctva splnil svoj cieľ – oboznámil študentov školy a mladých o možnostiach dobrovoľníctva v meste Nitra,  vzbudil u nich záujem a motivoval ich, aby sa počas celého roka zapojili do dobrovoľníckych činností nimi vybranej organizácie.

Zamestnanci Diecéznej charity v Nitre ponúkli mladým možnosť zapojiť sa do dobrovoľníckej činnosti v Hospici – dome pokoja a zmieru u Bernadetky, v Dome charity sv. Rafaela pri výdaji stravy ľuďom bez domova a v novovznikajúcej knižnici.