Aktuality

Čo máme nové?

Hlinený dukát je pomoc, ktorá nemôže byť zneužitá

pridal: charita | dátum: 22. decembra 2022 | kategória: pomoc

Projekt Hlinený dukát je zameraný na pomoc ľuďom bez domova a v sociálnej núdzi a úspešne funguje vo viacerých Slovenských mestách. Jeho hlavným zámerom je nasmerovanie ku konkrétnej pomoci. Ľuďom žobrajúcim na ulici peniaze neriešia ich sociálnu situáciu, naopak, môžu živiť ich závislosti.

Projekt Hlinený dukát je určený ako pre darcu, tak pre obdarovaného. Darca často rieši dilemu, či darované peniaze nebudú použité na kúpu alkoholu, avšak pri darovaní symbolického platidla hlinený dukát nemusí. Obdarovanému dáva možnosť získať potravinový balík, nocľah, hygienu alebo teplú stravu. Získava však nielen konkrétnu pomoc, ale zároveň možnosť kontaktu so sociálnym pracovníkom, spolu s ktorým môže pracovať na riešení svojej sociálnej situácie.

Hlinený dukát je pomoc, ktorá nemôže byť zneužitá.

Ako to funguje?

Cena dukátu je 1 € a môžte si ho zaobstarať na vybraných miestach:

  • Dom charity sv. Rafaela – Štúrova 57, Nitra
  • Chránený dielňa sv. Jozefa – Samova 4, Nitra
  • klientské centrum mestského úradu – Štefánikova 60, Nitra
  • Turistické informačné centrum Nitra – Štefánikova 1, Nitra
  • Kníhkupectvo LÚČ – Farská 20, Nitra
  • Kníhkupectvo Verbum – Kalvária 3, Nitra
  • Farnosť Klokočina

Dukáty môžu ľudia v núdzi vymeniť za:

  • nocľah a s tým spojené služby, alebo balík potravín v Dome charity sv. Rafaela, Štúrova 57, Nitra
  • nocľah a s tým spojené služby v Útulku pre bezdomovcov, Štúrova 55, Nitra
  • balík potravín na výdajnom mieste na Mestskej tržnici

Hlinený dukát je pomoc, ktorá nemôže byť zneužitá.