Aktuality

Čo máme nové?

Buďme ľuďmi nádeje

pridal: charita | dátum: 17. februára 2021 | kategória: Nezaradené

Už mesiace sledujeme správy, ktoré hovoria o stratách, nákazách, úmrtiach, ľudských a ekonomických ťažkostiach, o obavách… a snažíme sa s týmito skutočnosťami vyrovnať ako vieme. Mnohí z nás máme depresie, prežívame strach alebo sa stávame agresívnejšími…  Ale sú medzi nami aj takí, ktorí majú v srdci nádej. Nádej, ktorá vidí zmysel týchto udalostí a dúfa v lepší zajtrajšok.

Podľa Slovníka slovenského jazyka slovo nádej znamená: „viera, dúfanie, úfnosť v splnenie niečoho; či v prenesenom význame osoba alebo vec, od ktorej očakávame niečo, o ktorej veríme, že niečo splní.“

Kde hľadáte nádej Vy? Kde čerpáte silu ísť ďalej?

Veriaci ľudia to majú, zdá sa, ľahšie. Svojou vierou sa opierajú o Boha a tak z modlitby čerpajú silu a novú nádej pre každý deň.

Svätý Pavol v liste Rimanom 15, 13 píše: „Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou.“

A pápež František hovorí: Všetci „sme na jednej lodi, všetci krehkí a dezorientovaní, ale zároveň dôležití a potrební, všetci povolaní veslovať spoločne.“

Buďme ľuďmi nádeje týchto dní, prekonajme pokušenie uzavrieť sa a plakať nad sebou alebo zatvárať si oči pred bolesťou, utrpením, či chudobou druhých.