Aktuality

Čo máme nové?

Benefičný koncert pre náš hospic

pridal: charita | dátum: 22. septembra 2022 | kategória: udalosti

Dňa 15.9.2022 sa v Katedrále sv. Emeráma na Nitrianskom hrade konal charitatívny koncert s názvom Ora pro nobis, ktorý sa uskutočnil vďaka neziskovej organizácii Castellum a ktorého výťažok pomôže nášmu hospicu. Na koncert prišlo približne 80 divákov a podarilo sa vyzbierať 600 €. Pán Boh odmeň každého darcu! Veľká vďaka za vysokú úroveň koncertu patrí účinkujúcom, ktorými boli sólisti Lenka Máčiková, Ondrej Šaling a Klára Viteková. Ale tiež organizátorovi Martinovi Kusendovi, ktorý koncert sprevádzal svojím slovom. Práve on osobne dar odovzdal našej pani riaditeľke.