Aktuality

Čo máme nové?

Podporné stretnutia pre odídencov z Ukrajiny

pridal: charita | dátum: 11. októbra 2022 | kategória: udalosti

Diecézna charita Nitra v spolupráci s Ligou pre duševné zdravie pripravuje pre odídencov z Ukrajiny podporné stretnutia pod vedením psychológov, na ktorých bude pre deti priestor pre tvorenie a rôzne kreatívne aktivity a pre dospelých možnosť priateľských, ale aj odborných rozhovorov na rôzne témy.

Stretnutia začíname už v tento štvrtok  13. 10. 2022 v čase 9.00-12.00

Stretnutia budú mať nasledovnú štruktúru: 

Štvrtok 9.00 – 12.00 paralelne budú prebiehať:

I. detský klub pre deti do 10 rokov – tvorivé dielničky

II. matky – podporné rozhovory so psychológom, vzájomné zdieľanie

Piatok 16.00 – 18.00 paralelne budú prebiehať:

I. detský klub – Farebný svet – tvorivé dielne pre školopovinné deti

II. stretnutie pre matky – podporné rozhovory so psychológom zdieľanie , psychohygiena – kávička, čaj 🙂

Stretnutia budú prebiehať v budove Diecéznej charity Nitra, Samova 978/4, Nitra. 

Projekt podporila Nitrianska komunitná nadácia v grantovom programe „Aby ľudia ľuďom pomáhali“.