Podporiť hospicovú činnosť môžete

1. Zaslaním ľubovoľnej čiastky na č. ú. SK42 0200 0000 0006 9194 3162 alebo SK94 5600 0000 0008 0762 0008

2. Cez váš smartbanking naskenovaním QR kódu:

3. Prostredníctvom portálu darujme.sk:

4. Prostredníctvom dobromatu pri vašich nákupoch cez e-shopy. Ako funguje dobromat.sk si môžete prečítať tu.