Aktuality

Čo máme nové?

Hľadáme sociálneho pracovníka

pridal: charita | dátum: 8. septembra 2023 | kategória: ponuka práce

Náplň práce

Práca sociálneho pracovníka v Diecéznej charite Nitra – sociálne poradenstvo, priama sociálna činnosť s klientmi – zameranie migranti, sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva ohrozené sociálnym vylúčením z rôznych dôvodov, vypracovávanie individuálnych plánov, plánov sociálnej rehabilitácie, spolupráca s tímom pracovníkov zariadenia, kontakt s verejnými inštitúciami, lekármi, rodinnými príslušníkmi klientov a pod.

Základná zložka mzdy (v hrubom) od 940 € za mesiac

Dátum nástupu ihneď

Ponúkané výhody

 • dovolenka nad rámec Zákonníka práce
 • práca v malom, priateľskom kolektíve
 • možnosť odborného a profesionálneho rastu
 • pocit zmysluplnej pracovnej činnosti
 • možnosť duchovného rastu
 • uvedená zložka mzdy predstavuje minimálny základ, navýšenie je možné na základe skúseností a praxe uchádzača

Požiadavky na zamestnanca

 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca – charitatívna služba a sociálne poradenstvo
 • Vodičské oprávnenie: Skupina B

Všeobecné spôsobilosti:

 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • organizovanie a plánovanie práce
 • samostatnosť
 • osobnostný rozvoj
 • tímová práca

Cudzie jazyky:

 • anglický – elementárna: A1 a A2
 • ruský – elementárna: A1 a A2

Podmienka: Ovládanie aspoň jedného z vybraných jazykov

Počítače:

 • Internet – pokročilá
 • Microsoft Excel – pokročilá
 • Microsoft Word – pokročilá

Ďalšie požiadavky:

Pôsobenie v sociálnych službách vyžaduje od uchádzača jeho osobné nastavenie vnímať túto prácu ako poslanie a zároveň zvládať všetky profesionálne techniky sociálneho pracovníka. Vzhľadom na rozsah poskytovaných sociálnych služieb /klientelou budú rodiny s deťmi, seniori, utečenci a iní/ je nutná flexibilita a empatia zamestnanca pri vnímaní rôznych potrieb klienta a schopnosť rozlišovania adekvátnosti uspokojovania potrieb klientov.
Prax v oblasti poskytovania sociálnych služieb je výhodou.
Uchádzač by mal byť stotožnený s náukou, ktorá je nosným pilierom a poslaním charity.

Osobnostné predpoklady

 • asertivita
 • empatia
 • sebaovládanie
 • spoľahlivosť

Žiadosti o prijatie do zamestnania, spolu so životopisom a motivačným listom zasielajte na email: sekratariat@charitanitra.sk
Vybraných uchádzačov, ktorí budú spĺňať požadované kritéria budeme kontaktovať s oznámením dátumu a miesta výberového konania.