Farská charita Štúrovo

Venuje sa ľuďom zo sociálne slabších rodín, hlavne deťom.

Andrea Farkašová 0905791182 fdemoandrea@gmail.com