Zákazky podľa § 9 ods.9 zákona o VO


 

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

P.č.

Dátum zverejnenia

Predmet zákazky

Lehota na predloženie ponuky

 

prílohy

Dátum zadania /uzatvorenie zmluvy/

 1. 23.9.2013 nákup nového osobného automobilu 8.10.2013  výzva ,
  výsledok vyhodnotenia
30.10.2013
 2.
 3.
4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.