Aktuality

Čo máme nové?

Hľadáme vychovávateľa a pomocného vychovávateľa

pridal: charita | dátum: 25. júla 2019 | kategória: ponuka práce

Voľné pracovné miesto – Vychovávateľ

Miesto výkonu práce:
Detský charitný dom sv. Lujzy
Samova 4
949 01 Nitra

Mzdové ohodnotenie:
V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Pracovná oblasť:
Výchova, vzdelávanie a šport
Sociálne služby

Informácie pre záujemcu:
Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží – overenú kópiu diplomu, alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – profesijný štruktúrovaný životopis, – čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov – čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti, – písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov

Náplň práce:
Práca v samostatnej skupine 10 detí vo veku od 5 – 21 rokov, výchova, tvorba a realizácia výchovnej činnosti pre deti, príprava na vyučovanie, organizácia voľnočasových aktivít detí s dôrazom na aktívne trávenie voľného času (šport, kultúra).

Osobnostné predpoklady a zručnosti: Zodpovednosť, samostatnosť, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť konštruktívne riešiť konflikty, komunikatívnosť, vzťah k deťom, kreativita, osobnostná a profesionálna zrelosť, aktívny prístup k práci, sebavzdelávaniu, tráveniu voľného času s deťmi.

Pracovné podmienky
trojzmenný pracovný režim

Požiadavky na zamestnanca
Vzdelanie: vysokoškolské I. príp. II. stupňa: pedagogika, špeciálna pedagogika, pedagogika emoc. a sociálne narušených, sociálna pedagogika, vychovávateľstvo
Prax v odbore minimálne 3 roky

Kontaktná osoba:                                                                                     

Mgr. Dušana Bucová
vedúca Detského charitného domu sv. Lujzy
dchd.lujza@centrum.sk
tel.: +421 915 749 891

 

Voľné pracovné miesto – Pomocný vychovávateľ

Miesto výkonu práce:
Detský charitný dom sv. Lujzy
Samova 4
949 01 Nitra

Mzdové ohodnotenie:
Odmeňovanie podľa zákona č. 553/2003 Z.z. – základná tabuľka. (tarifný plat od 629,00 EUR podľa praxe + príplatky)

Dátum nástupu:
ihneď

Pracovný a mimopracovný pomer:
pracovný pomer na určitý čas

Pracovná oblasť:
Výchova, vzdelávanie a šport
Sociálne služby

Informácie pre záujemcu:
Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu zdravotná sestra, zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme: a) Písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s uvedením čísla informácie o voľnom pracovnom mieste, b) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu, c) profesijný štruktúrovaný životopis, d) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách b) až c), e) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti a o psychologickej spôsobilosti, f) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom posúdenia vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Náplň práce:
Starostlivosť o deti v samostatnej skupine centra s počtom detí 10. Starostlivosť zahŕňa výchovu, varenie, nakupovanie, upratovanie, sprevádzanie detí k lekárovi, do MŠ, ZŠ.

Pracovné miesto vhodné aj pre
absolventa

Pracovné podmienky
Práca na zmeny: trojzmenný pracovný režim
Nočná práca: áno

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie

Všeobecné spôsobilosti:
tímová práca
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
samostatnosť
osobnostný rozvoj
fyzická zdatnosť

Počítače:
Microsoft Word – elementárna
Microsoft Excel – elementárna
Microsoft PowerPoint – elementárna
Internet – elementárna

Ďalšie požiadavky:
zodpovednosť, spoľahlivosť, pozitívny vzťah k deťom, flexibilita, komunikatívnosť, záujem sa vzdelávať, schopnosť pracovať v tíme, odolnosť voči záťaži

Osobnostné predpoklady
praktické myslenie, precíznosť (presnosť), trpezlivosť, spoľahlivosť, empatia, komunikatívnosť, sebaovládanie

Kontaktná osoba:                                                                                     

Mgr. Dušana Bucová
vedúca Detského charitného domu sv. Lujzy
dchd.lujza@centrum.sk
tel.: +421 915 749 891