Veľtrh sociálnych aktivít v Nitre organizovaný FKI


veltrh_socialnych_aktivit_v_NitreDňa 16. októbra 2015 Fórum kresťanských inštitúcií (FKI) zorganizovalo v Nitre, pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby (17. október), podujatie s názvom „Veľtrh sociálnych aktivít“. Toho roku sa konalo pod záštitou nitrianskeho biskupa mons. Viliama Judáka. Veľtrh bol zameraný na spoluprácu medzi jednotlivými organizáciami, na vzájomnú informovanosť ako aj pracovné problémy s ktorými sa organizácie poskytujúce sociálnu pomoc stretávajú. Zahájený bol sv. omšou, ktorú celebroval mons. Judák. Otec biskup sa počas sv. omše dotkol problematiky „ľudskej ľahostajnosti“. Slová adresované účastníkom veľtrhu si môžete prečítať v priloženom dokumente…