Projekty


Na tejto stránke nájdete informácie o projektoch realizovaných, v partnerstve alebo samostatne, Diecéznou charitou Nitra.
V prípade o záujmu o bližšie informácie o projektoch alebo o spoluprácu či partnerstvo, obráťte sa na nás v časti Kontakty.