Profil verejného obstarávateľa


Verejný obstarávateľ:   

Diecézna charita Nitra
Samova 4
950 50 Nitra

IČO:  35602406

DIČ:   2021271010

Štatutárny zástupca:       Ing. Mgr. Juraj Barát

Diecézna charita Nitra je neverejným poskytovateľom sociálnych a zdravotníckych služieb. Podľa §7 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní postupuje ako verejný obstarávateľ v prípade, ak sa na financovaní zákazky na dodanie tovaru, na poskytnutie služieb a na uskutočnenie stavebných prác podieľa verejný obstarávateľ.

 

 

Kontakt:                

telefón :+421-37-77-21-792

email: sekretariat@charitanitra.sk

Mgr.Mária Šoóšová

Ing. Jana Rumanovská