Ako pomôcť:

 

 

Zaslaním ľubovolnej sumy na naše č. ú.: SK16 5600 0000 0008 0762 5001.

 

Darovaním 2% z dane.

IČO:  35602406
Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi
Názov: Diecézna charita Nitra
Ulica: Samova ul.
Číslo: 978/4
PSČ: 950 50
Obec: Nitra

Viac o 2% dane

 

 

Ďakujeme!